Aktivas Rivierenland is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN/fiscaal nummer 8087.58.871. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.

Een gift aan een ANBI, zoals Aktivas Rivierenland, is aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie over de aftrek van giften op de website van de belastingdienst.

Post-/bezoekadres:
Aktivas Rivierenland
Betuwestraat 44
4005 AR Tiel

Bestuur
voorzitter: Koos Aarden
penningmeester: Gerry Aarden
secretaris: Kitty van Hoorn

© 2018 Aktivas Tiel